Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

Pdf verzia súboru

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy av prípade uzavretia kúpnej zmluvy kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar.

1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Bobánek s.r.o. , alebo emailom). Výrazne odporúčame použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

1.5 Tovar je možné vrátiť iba nepoužitý, najlepšie v pôvodnom obale. Upozorňujeme kupujúci, že v prípade použitia tovaru (napríklad plienok) tieto výrobky už z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť. Po vypraní je tovar automaticky považovaný za použitý.

1.6. Kupujúci je povinný preukázať nabitie tovaru od predávajúceho (nákupný paragón / faktúra vystavená predávajúcim), ktorú zašle spoločne s tovarom a formulárom na odstúpenie od zmluvy.

 

2.    Možnosti doručenia tovaru pri odstúpení od zmluvy do 14 dní

Pre doručenie tovaru pri odstúpení od zmluvy do 14 dní môžete využiť tieto možnosti:

  • Najjednoduchšou možnosťou je zaslať tovar ako spätnú zásielku cez sieť pobočiek Zásielkovňa.

Zasilkovna logo

V tomto prípade stačí bez nutnosti akéhokoľvek označenia balíčka odniesť balík na ktorúkoľvek pobočku Zásielkovne a oznámiť vrátenie tovaru na e-shop s identifikátorom: 99210603

 

  • Zaslaním tovaru na adresu:

Bobánek s.r.o.
Králíčkova 4267
Havlíčkov Brod 58001
Slovenská republika

Toto ustanovenie je iba výňatkom z obchodných podmienok, kompletné znenie viď zverejnené obchodné podmienky e-shopu.

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy< /p>

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy):

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

 

Adresát:

 

Bobánok s.r.o.

Králičkova 4267

Havlíčkov Brod 58001

Česká republika

IČO: 08532451

 

 

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)/ o poskytnutí týchto služieb (*):

 

 

Číslo objednávky:

 

Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*):

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov: