Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Pdf verze souboru

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Bobánek s.r.o., se sídlem Králíčkova 4267, Havlíčkův Brod 508001, identifikační číslo: 08532451, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Výrazně doporučujeme použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Zboží lze vrátit pouze nepoužité, nejlépe v původním obalu. Upozorňujeme kupující, že v případě použití zboží (například plen) tyto výrobky již z hygienických důvodů není možné vrátit. Po vyprání je zboží automaticky považováno za použité.

1.6. Kupující je povinen prokázat nabití zboží od prodávajícího (nákupní paragon / faktura vystavená prodávajícím), kterou zašle společně se zbožím a formulářem pro odstoupení od smlouvy.

 

2.    Možnosti doručení zboží při odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Pro doručení zboží při odstoupení od smlouvy do 14 dnů můžete využít tyto možnosti:

  • Nejjednodušší možností je zaslat zboží jako zpětnou zásilku přes síť poboček Zásilkovna.

Zasilkovna logo

V tomto případě stačí bez nutnosti jakéhokoliv označení balíčku odnést balík na kteroukoliv pobočku Zásilkovny a oznámit vrácení zboží na e-shop s identifikátorem: 94130375

 

  • Zasláním zboží na adresu:

Bobánek s.r.o.
Králíčkova 4267
Havlíčkův Brod 58001
Česká republika

Toto ustanovení je pouze výňatkem z obchodních podmínek, kompletní znění viz zveřejněné obchodní podmínky e-shopu.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

Adresát:

 

Bobánek s.r.o.

Králíčkova 4267

Havlíčkův Brod 58001

Česká republika

IČ: 08532451

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

Číslo objednávky:

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

Datum:

 

 

  

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.