Formulář pro uplatnění reklamace

PDF verze souboru

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). 

 

Adresát (prodávající):

Bobánek s.r.o.

Králíčkova 4267

Havlíčkův Brod

58001

IČ: 08532451

 

Internetový obchod:                 www.bobanek.eu

Společnost:                                 Bobánek s.r.o.

Se sídlem:                                    Králíčkova 4267, Havlíčkův Brod 58001

IČ/DIČ:                                         08532451

E-mailová adresa:                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonní číslo:                           +420 799 991 227

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:                    

 

Adresa:

                                                        

Telefon a e-mail:                      

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne                     jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku číslo:                      

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

(zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě požadavku na vrácení peněz prosím uveďte vámi preferovaný způsob + případné číslo účtu).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

V                                                      , Dne   

 

                                            
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží:

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.